top of page

Dorpslijst Olen werd in 2022 opgericht met één doel: de belangen van de Olenaar – of beter: van élke Olenaar – zo goed mogelijk behartigen in de politiek van ons dorp. Want dat is wat Olen is en hoort te blijven: een fijn, gezellig en sfeervol dorp waarin het aangenaam is om te wonen, te leven en te werken.

We zijn dan ook van mening dat de mensen van Olen politiek vertegenwoordigd moeten worden door geëngageerde en bekwame dorpsgenoten die zo dicht mogelijk bij hen staan. Lokaal beleid moet immers écht lokaal zijn. Nationale partijdogma’s of politici die voor de verkeerde redenen in de politiek zijn gestapt, gaan de Olenaar niet vooropstellen… De Olenaars zelf wel!

 

Daarom wilt Dorpslijst Olen, als onafhankelijke politieke beweging, het lokaal beleid in onze gemeente omvormen tot wat het moet zijn: een open beleid waarbij écht wordt geluisterd naar de burger, ongeacht welke stem hij of zij heeft uitgebracht, en waarbij de verkozenen steeds die extra stap zetten uit pure overtuiging en omdat ze een groot hart voor Olen hebben.

Aula

Standpunten

Proactief dorpsbestuur onder de mensen

Zelfs een modern dorpsbestuur moet dichtbij de burger staan! Signaalkaarten en allerhande digitale middelen om problemen te melden bij het gemeentebestuur zijn handig, maar vervangen nooit een geëngageerde “dorpspoliticus” die ter plaatse gaat.​

Participatie op alle vlakken van het dorpsleven

Inspraak van de burger in het lokaal beleid moet verder gaan dan op een partij stemmen bij de verkiezingen. Ook nadien moet er naar de Olenaar worden geluisterd in elke fase van het beslissingsproces! Dit geldt des te meer bij ingrijpende veranderingen of impactvolle dossiers.

Als dorp ons mannetje staan

Olen is een relatief kleine gemeente en het risico bestaat dat de Olenaar minder gehoord wordt in de steeds groeiende intercommunales, samenwerkingsverbanden, bovengemeentelijke instanties,… We moeten dus sterk in onze schoenen durven staan als we gehoord willen worden, want onze belangen verdienen net zoveel aandacht als die van grotere gemeenten.

Een veilige en propere gemeente voor iedereen

"Onder de kerktoren(s)" zijn criminaliteit, overlast en milieuverontreiniging sneller voelbaar onder de inwoners dan in een grote stad waar die zaken schering en inslag zijn. Een dorpsbestuur heeft dus een grote verantwoordelijkheid om deze problematieken aan te pakken. Zo blijft Olen een dorp waarin iedereen zich veilig en gerust kan voelen!

Olen is en blijft een bruisend dorp voor jong en oud

Bijna elk weekend is er wel iets te doen in ons dorp. Olen is nu eenmaal een bruisende gemeente door de vele actieve jeugd-, sport- en culturele verenigingen. Maar ook naast het verenigingsleven kan de individuele Olenaar niet om de uitgebreide recreatiemogelijkheden, de levendige horecazaken en de traditionele feestelijkheden heen. Die troeven van ons dorp moeten maximaal behouden en uitgebreid worden.

Olen: een joviaal én sociaal dorp

Een lokaal bestuur moet stevig inzetten op een sociaal beleid en nét die inspanning meer leveren dan een hoger bestuursniveau. Een lokaal bestuur is immers het eerste contactpunt van inwoners die sociale of financiële moeilijkheden kennen. Dorpslijst Olen vindt dan ook dat een lokaal bestuur een grote verantwoordelijkheid draagt in het bestrijden van armoede en (sociale) uitsluiting.

Een modern dorp is een duurzaam, klimaatbewust dorp

Er moet NU actie worden ondernomen om de gevolgen van de door de mens versnelde klimaatverandering zo goed als mogelijk in te perken. Iedereen dient daarvoor zijn of haar steentje bij te dragen, maar het gezond verstand moet altijd primeren. Een lokaal bestuur moet klimaatbewust optreden, zonder over te gaan tot “burgerpesten” of overdreven en onevenwichtige maatregelen.

Vlot en slim door Olen

Wegen- en rioleringswerken zijn uiteraard nodig om een kwalitatieve infrastructuur te garanderen voor de bevolking. Maar onzorgvuldige werkplanning kan mobiliteitsproblemen veroorzaken. Dorpslijst Olen wilt het nodeloos samenvallen van verschillende werven in de toekomst vermijden, zodat er een evenwicht komt tussen noodzakelijke werken en een gegarandeerde bereikbaarheid met een minimale impact op mens en milieu.

bottom of page