top of page
Handen omhoog

Olen is én blijft een bruisende gemeente voor jong en oud

Vraag aan de gemiddelde Olenaar wanneer er iets te doen is in het dorp en waarschijnlijk antwoordt hij of zij: “Elk weekend”. Olen is nu eenmaal een bruisende gemeente door de vele actieve jeugd-, sport- en culturele verenigingen. Maar ook naast het verenigingsleven kan de individuele Olenaar niet om de uitgebreide recreatiemogelijkheden, de levendige horecazaken en de traditionele feestelijkheden heen. Die troeven van ons dorp moeten maximaal behouden en uitgebreid worden.

Dorpslijst Olen wilt dat als volgt realiseren:

  1. Elke Olense vereniging verdient de ondersteuning van het lokaal bestuur, zowel financieel als materieel. Verenigingen die bekend zijn bij het lokaal bestuur moeten dan ook spontaan gecontacteerd worden om hen te wijzen op de mogelijke ondersteuning en om hen te helpen bij hun aanvraag om erkend te worden;

  2. Olen moet actief meewerken aan het behoud en de versterking van minder gekende sporten, kunsten of ambachten. Dergelijke verenigingen moeten dan ook op dezelfde voordelen kunnen rekenen als andere verenigingen;

  3. Individuele vormen van sport en recreatie moet verder worden uitgebouwd, zij het in de buitenlucht of indoor. Een bevraging bij de Olenaar dient het lokaal bestuur als leidraad te gebruiken;

  4. Gemeentelijke en private initiatieven die het toerisme en de vrijetijdsbeleving in Olen verder op de kaart kunnen zetten, verdienen alle medewerking van het lokaal bestuur. Onze gemeente heeft er baat bij dat verschillende organisatoren instaan voor een bruisend Olen;

  5. In de komende jaren moet bekeken worden of het huidige aanbod aan Olense feestzalen – inclusief voorzieningen - nog voldoet aan de maatschappelijke wens en de technologische evoluties. Er moet vermeden worden dat (kleine) organisaties uitwijken naar buurgemeenten!

bottom of page