top of page
Handen omhoog

Participatie op alle vlakken van het dorpsleven

Inspraak van de burger in het lokaal beleid moet verder gaan dan op een partij stemmen bij de verkiezingen. Ook nadien moet er naar de Olenaar worden geluisterd in elke fase van het beslissingsproces! Dit geldt des te meer bij ingrijpende veranderingen of impactvolle dossiers.

Concreet wilt Dorpslijst Olen de participatie van de Olenaar naar een hoger niveau tillen als volgt:

  1. Buurtonderzoeken moeten standaard én bindend zijn voor beslissingen van het lokaal bestuur. De Olenaar raadplegen mag immers niet zomaar een “verplicht nummertje” zijn;

  2. Een meerjarenplan moet de visie van zoveel mogelijk inwoners omvatten en dus niet enkel van de bestuursmeerderheid. Meerderheid, oppositie en de gewone burger moeten rond de tafel zitten met een open vizier;

  3. Aandacht voor regelmatige evaluatie van genomen beslissingen en maatregelen door – en in samenspraak met – alle lagen van de bevolking;

  4. Meer mensen betrekken bij beleidsbeslissingen in plaats van enkel de rechtstreeks betrokken inwoners of ondernemingen;

  5. Naar iedereen luisteren, niet enkel naar een select groepje of enkel zij die op de “juiste” partij(en) hebben gestemd. Olen moet worden bestuurd voor 100% van de Olenaars, niet voor 50% + 1 ervan.

bottom of page