top of page

Wie zijn wij ?

Dorpslijst Olen is een onafhankelijke politieke beweging die bestaat uit Olenaars met een bijzonder groot hart en engagement voor hun gemeente. Olenaars die zich al geruime tijd vrijwillig inzetten om te luisteren naar de verzuchtingen van hun dorpsgenoten, die het reilen en zeilen van het lokaal bestuur nauwgezet opvolgen zonder verkozen mandaat… puur uit overtuiging!

Anders dan bij andere politieke partijen zijn er bij Dorpslijst Olen geen beroepspolitici te vinden, maar “gewone mensen” die ijveren voor een open dorpsbeleid waarbij écht geluisterd wordt naar de Olenaar.

Dat luisteren vereist dan ook geen gigantische budgetten die de belastingbetaler moet ophoesten, geen astronomische investeringen in sociale media of oubollige partijstructuren die meer postjes creëren dan noodzakelijk is. Er zijn enkel enthousiaste medewerkers nodig die uitsluitend de belangen van hun dorp en dorpsgenoten vooropstellen! Dorpslijst Olen bestaat dan ook uit de volgende enthousiaste vrijwilligers die allemaal gelijkwaardig zijn.

bottom of page