top of page
Handen omhoog

Een veilige en propere gemeente voor iedereen

Onder de spreekwoordelijke kerktoren(s) zijn criminaliteit, overlast en milieuverontreiniging sneller voelbaar onder de inwoners dan pakweg in een grote stad waar die zaken helaas schering en inslag zijn. Het lokaal bestuur heeft dus een grote verantwoordelijkheid om deze problematieken via positieve en negatieve methoden aan te pakken. Zo blijft Olen een dorp waarin iedereen zich veilig en gerust kan voelen!

Concreet wilt Dorpslijst Olen op het volgende inzetten:

  1. Criminaliteit die de laatste jaren gekend is in Olen, zoals inbraken, fietsdiefstal, vandalisme en sluikstorten, moet kordaat worden aangepakt. Voor de opsporing van daders wordt maximaal ingezet op (mobiele) camerabewaking. Indien mogelijk kan ook gedacht worden aan een premie voor de installatie van een alarm- of bewakingssysteem in private woningen;

  2. Positieve of curatieve maatschappelijke initiatieven worden verder ondersteund. Regelmatige zwerfvuilacties en de verdere uitbouw van de zwerfvuilmeters en -peters kunnen de Olenaar sensibiliseren inzake het zwerfvuilprobleem. Sensibilisering rond andere vormen van criminaliteit kan dan weer via de inzet van platformen als BIN of Hoplr, alsook in de Olense scholen;

  3. Overlast kan veel vormen aannemen en de wijkagent hoeft daar niet altijd mee belast te worden als een onderlinge regeling mogelijk is. Daarom zetten we in op vrijwillige buurtmeters en -peters die per straat of per wijk kunnen aangesproken worden bij problemen. Zo’n meter of peter kan dan helpen bemiddelen en desnoods alsnog doorschakelen naar de wijkagent of het lokaal bestuur.

bottom of page