top of page
Handen omhoog

Een modern dorp is een duurzaam, klimaatbewust dorp

Organisaties als Youth For Climate, Grootouders voor het Klimaat en zelfs het mogelijk controversiële Extinction Rebellion hebben het, ondanks hun soms ineffectieve methoden, wel bij het rechte eind: er moet NU actie worden ondernomen om de gevolgen van de door de mens versnelde klimaatverandering zo goed als mogelijk in te perken. Iedereen dient daarvoor zijn of haar steentje bij te dragen, maar het gezond verstand moet altijd primeren. Een lokaal bestuur moet klimaatbewust optreden, zonder over te gaan tot “burgerpesten” of overdreven en onevenwichtige maatregelen.

Concreet heeft Dorpslijst Olen volgende "klimaatregelen" voor ogen:

  1. Het gemeentebestuur mag geen onthardingspolitie zijn, maar moet burgers en ondernemingen op een positieve manier aansporen om klimaatbewust en milieuvriendelijk te consumeren, te leven, te (ver)bouwen en te bewegen;

  2. Waar mogelijk kan het gemeentebestuur eigen premies of groepsaankopen in het leven roepen voor energiebesparende verbouwingen of aanpassingen aan private woningen of bedrijfsgebouwen. Ook premies en groepsaankopen voor duurzame mobiliteit moeten tot de mogelijkheden behoren;

  3. Van burgers eisen dat er duizenden euro’s worden geïnvesteerd in verbouwingen en dat ze geen tegel te veel plaatsen of geen bomen kappen, kan alleen maar gerechtvaardigd worden als het lokaal bestuur het goede voorbeeld geeft. Nieuwe projecten van het lokaal bestuur moeten dan ook maximaal inzetten op duurzaamheid en ecologie. Hetzelfde geldt voor het beheer van het reeds bestaande gemeentelijk patrimonium;

  4. Een klimaatbestendig dorp is ook een groen dorp! Ongebreideld bouwen zorgt ervoor dat Olen sterk verstedelijkt en dat er alsmaar meer groen verdwijnt. Met respect voor het eigendomsrecht moet er dringend eens echt werk gemaakt worden van het behoud van ons dorps karakter;

  5. Om zoveel mogelijk Olenaars zich milieuvriendelijk te doen verplaatsen, moet er een volwaardig aanbod aan openbaar vervoer en fiets- en wandelinfrastructuur voorhanden zijn. Dat betekent dat voet- en fietspaden degelijk moeten worden onderhouden en hersteld waar nodig, maar ook dat er eindelijk eens een fatsoenlijke busverbinding tussen de drie dorpskernen moet ingelegd worden;

  6. Het modale gezin kan, mits de nodige tips vanuit het lokaal bestuur of vanuit initiatieven als de Olense Klimaatmakers, een ecologische inspanning leveren. Maar de industrie blijft een grotere bron van uitstoot en verontreiniging. Het lokaal bestuur moet dan ook continu in overleg staan met de Olense ondernemingen om te zien wat zij kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst. Hierbij mag nooit uit het oog verloren worden dat zij een belangrijke economische motor en werkgever zijn voor de Olense lokale economie;

  7. Het lokaal bestuur moet fel inzetten op lokale, eerlijke handel. De uitstoot die kan bespaard worden met boodschappen doen in lokale winkels of rechtstreeks bij lokale producenten, valt niet te onderschatten. Bovendien boost dit meteen ook de lokale economie!

bottom of page