top of page
Handen omhoog

Proactief dorpsbestuur onder de mensen

Zelfs een modern dorpsbestuur moet dichtbij de burger staan! Signaalkaarten en allerhande digitale middelen om problemen te melden bij het gemeentebestuur zijn handig, maar vervangen nooit een geëngageerde “dorpspoliticus” die ter plaatse gaat.

 

Concreet ziet Dorpslijst Olen dergelijk geëngageerd dorpsbeleid als volgt:

  1. De burgemeester en de schepenen moeten aanspreekbaar zijn in elk van de drie dorpskernen aan de hand van zitdagen;

  2. Lokale beleidsmakers horen zich niet aan een 9-to-5 job te verwachten: ze moeten zelf regelmatig onder de mensen komen in de drie dorpskernen om er problemen te signaleren en mee over oplossingen te denken;

  3. Digitale hulp- en signaleringsmiddelen moeten altijd zo snel mogelijk opgevolgd worden door een persoonlijk contact met de betrokken Olenaar(s).

bottom of page