top of page
Handen omhoog

Als dorp ons mannetje staan

Olen is een relatief kleine gemeente en het risico bestaat dat de Olenaar minder gehoord wordt in de steeds groeiende intercommunales, samenwerkingsverbanden, bovengemeentelijke instanties,… We moeten dus sterk in onze schoenen durven staan als we gehoord willen worden, want onze belangen verdienen net zoveel aandacht als die van grotere gemeenten.

Concreet ziet Dorpslijst Olen onze gemeente als een assertief, maar coöperatief Olen:

  1. Een dorp met een meer dan duizendjarige geschiedenis moet men koesteren als zelfstandige entiteit. Dorpslijst Olen zegt dus volmondig “neen” tegen een mogelijke fusie… zeker als dit enkel dient voor de financiën van fusiepartners met schulden;

  2. Olen moet zoveel als mogelijk een eigen vertegenwoordiging hebben in samenwerkingsverbanden en dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen;

  3. Assertieve contacten met bovenlokale instanties: we trekken geen paraplu open als andere niveaus geen rekening houden met onze belangen, maar we strijden ervoor!;

  4. Een actieve en enthousiaste medewerking in samenwerkingsverbanden, maar waarbij de Olenaar vooropgesteld wordt.

bottom of page