top of page
Handen omhoog

Vlot en slim door Olen

De laatste jaren vonden er heel wat wegen- en rioleringswerken plaats in onze gemeente. Deze werken zijn uiteraard nodig om een kwalitatieve infrastructuur te garanderen, maar de planning was soms nogal hectisch. Daardoor waren grote delen van Olen lange tijd gelijktijdig onbereikbaar of moesten passanten kilometerslange omleidingen volgen. Dorpslijst Olen wilt het nodeloos samenvallen van verschillende werven in de toekomst vermijden, zodat er een evenwicht komt tussen noodzakelijke werken en een gegarandeerde bereikbaarheid met een minimale impact op mens en milieu.

Concreet ziet Dorpslijst Olen dat zo:

  1. Een assertieve houding ten aanzien van andere bestuursniveaus of entiteiten die werken uitvoeren op Olens grondgebied;

  2. Participatie met buurtbewoners en weggebruikers steeds doortrekken in elke fase van een project. Daarbij mag ook de “nazorg” en evaluatie niet vergeten worden;

  3. Waar mogelijk worden grote projecten zowel geografisch als in de tijd gespreid, zodat onze gemeente steeds makkelijk en milieuvriendelijk bereikbaar blijft;

  4. Luisteren naar inwoners als zij melding maken van overlast, hinder of een gevaarlijke situatie op of rond een gemeenteweg. Als het lokaal bestuur daardoor dient terug te komen op een eerder besluit, moet dat mogelijk zijn als het verantwoord is op het vlak van levenskwaliteit en verkeersveiligheid;

  5. Zoals met elk project moeten de financiën steeds nauwlettend in de gaten worden gehouden en moet er worden ingegrepen bij uit de hand lopende kosten.

bottom of page